Scoala nr. 28 Dan Barbilian Constanta

Şahul ca o poveste

 

 

 

Şahul a reprezentat din cele mai vechi timpuri un sport al minţii, o activitate prin care cei aleşi îşi dovedeau inteligenţa, stăpânirea de sine, capacitatea de a anticipa mişcările adversarului şi de a le contracara surprinzător.

Pentru educaţia timpurie, includerea şahului în curriculele învăţământului diferenţiat sau de masă ar asigura abilitatea copilului în folosirea creierului la cote înalte şi ar aduce beneficii în cel puţin trei planuri:

- biologic, prin activarea traseelor neuronale implicate în învăţarea schemelor;

- psihologic - stimulativ, prin dezvoltarea unor capacităţi psiho-afective şi motivaţional-voliţionale;

- compensator, prin angajarea în actvitate a unor copii cu deficite funcţionale care nu pot desfăşura activităţi sportive de masă;

- social, la nivelul microclimatului familial - redescoperirea plăcerii de a interacţiona cu propriul copil printr-un joc cu efecte benefice asupra dezvoltării bio-psiho-sociale;

- la nivelul grupului interacţional din grădiniţe şi şcoli - dezvoltarea capacităţii de a dezvolta relaţii de tip dual cu parteneri având aceeaşi preferinţă ludică;

Obiectivul general al proiectului - stimularea dezvoltării socio-emoţionale, cognitive, capacităţilor şi atitudinilor proactive în învăţare, la copiii preşcolari şi şcolari mici.

Obiectivele specifice - să sensibilizeze mediul şcolar, familial şi al comunităţilor locale în privinţa reconectării copilului la activităţile de tip intelctual care pot procura satisfacţie.

- să stimuleze reintroducerea şahului ca activitate ce poate fi învăţată în grădiniţe sau la nivelul şcolii primare (opţional sau prin programe ectracurriculare)

- să selecteze copiii capabili de performanţă în acest domeniu şi să le ofere căi de afirmare.

Perioada de aplicare a activităţii: anul şcolar 2016-2017;

Clasele a II a A (pîp Florina Zecheru) şi a II a C (pîp Stroe Ortansa).

Proiect CJRAE Constanţa

prof. coordonator la nivelul unităţii: Ciulin Anamaria