Scoala nr. 28 Dan Barbilian Constanta

Asociatia de parinti

Dragi parinti, va asteptam sa va implicati, sa participati si sa sprijiniti activitatea Asociatiei de Parinti "Dan Barbilian"! Puteti redirectiona 2% din impozitul anual pe venit, potrivit art. 57(4) din Legea nr. 571/2003, prin Formularul 230, Asociatiei de Parinti “Dan Barbilian” Constanta


SCOP SI OBIECTIVE

Asociatia de Parinti “Dan Barbilian” este persoana juridica romana, fara scop lucrativ sau patrimonial.

Ca organizatie democratica, deschisa, legala, Asociatia creeaza cadrul optim de manifestare a preocuparii parintilor pentru educatia pe care elevii o primesc pe parcursul anilor petrecuti in scoala. Fiecare parinte este chemat sa se implice, sa incerce sa se informeze, sa participe la dezbaterea problemelor, a provocarilor care apar, la luarea deciziilor, la o mai buna comunicare.

Asociatia de Parinti doreşte sa initieze un dialog activ, constructiv intre parinti, elevi, profesori, pentru a ridica prestigiul Scolii Gimnaziale nr.28 “Dan Barbilian” in randul celorlalte scoli din Constanta şi din tara.

Scopul Asociatiei de Parinti “Dan Barbilian” este de a:

 1. sustine si promova interesele elevilor si ale parintilor in relatiile cu profesorii si conducerea scolii;
 2. contribui la cresterea performantelor scolare, motivarea elevilor, promovarea intereselor elevilor;
 3. promovarea imaginii Scolii Gimnaziale nr.28 “Dan Barbilian”;
 4. cultiva si mentine o relatie de parteneriat parinti-cadre didactice;
 5. sprijinirea Scolii Gimnaziale nr.28 “Dan Barbilian” in sustinerea, modernizarea, eficientizarea, cresterea calitatii actului educational;
 6. organizarea de activitati extrascolare;
 7. oferi parintilor posibilitatea de a participa activ la configurarea programelor si proiectelor educationale, stimuland implicarea comunitatii locale si de afaceri in dezvoltarea scolara;
 8. sustine material si financiar activitatile curente organizate la nivelul Scolii Gimnaziale nr.28 “Dan Barbilian”.

Pentru realizarea scopului propus, Asociatia de Parinti “Dan Barbilian”, prin organele sale de conducere, administrare si control va urmari indeplinirea urmatoarelor obiective:

 1. asigurarea unui mediu educational necesar unui invatamant performant prin legatura permanenta cu managementul Scolii Gimnaziale nr.28 “Dan Barbilian”, administratia locala, Inspectoratul Judetean Scolar privind implementarea masurilor administrative, gospodaresti si de securitate a copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant;
 2. atragerea resurselor financiare extrabugetare;
 3. initierea si/sau sustinerea proiectelor scolare;
 4. identificarea unor parteneri viabili pentru sustinerea realizarii proiectelor derulate in tara si in strainatate;
 5. promovarea imaginii Scolii Gimnaziale nr.28 “Dan Barbilian” in relatia cu mass-media si comunitatea locala;
 6. mobilizarea parintilor in sustinerea materiala si logistica a scolii;
 7. directionarea resurselor obtinute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, luand in considerare prioritatile Scolii Gimnaziale nr.28 “Dan Barbilian”;
 8. sponsorizarea unor activitati culturale scolare si extrascolare;
 9. stimularea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale;
 10. promovarea comunicarii si cooperarii intre parinti si cadrele didactice;
 11. atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interna si/sau externa;
 12. implicarea parintilor in modernizarea invatamantului romanesc si a managementului acestuia;
 13. sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;
 14. sprijinirea scolii in orice alte activitati;
 15. derularea unor programe educationale, precum: prevenirea fumatului, consumului de droguri in randul elevilor, combaterea violentei in familie, ocrotirea elevilor prin intermediul scolii, etc;
 16. sprijinirea inittiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic-aplicativ, valorificarea pregatirii si inteligentei lor, precum si protejarea valorilor;
 17. servicii sociale si orice alte obiective care pot servi scopului propus;
 18. sustinerea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv;
 19. gestionarea eficienta a fondurilor provenite din cotizatii si alte surse; alte activitati, legale, in sprijinul realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei.

PLAN DE ACTIVITATE - CE NE PROPUNEM SA REALIZAM IN ANUL SCOLAR 2014-2015

 • Sprijinirea scolii pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv-educativ;

 • Sprijinirea scolii in desfasurarea activitatilor extracurriculare si in derularea programelor si proiectelor;

 • Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale nr.28“ Dan Barbilian” prin intermediul site-ului scolii

 • Implicarea tot mai activa in realizarea unor activitati comune parinti- elevi- profesori, prevenirea violentei, pastrarea disciplinei si a curateniei scoala;

 • Organizarea unor cursuri pentru elevi: limba engleza, limba germana, matematica, limba romana, ore de lectura, abilitati practice, desen, teatru;

 • Organizarea de activitati caritabile;

 • Premierea elevilor cu rezultate deodebite;

 • Atragerea de resurse financiare prin cotizatii, donatii si sponsorizari;

 • Dotarea salilor de clasa si cabinetelor cu materiale consumabile, aparatura si materiale didactice moderne.

 • Sprijinirea scolii in organizarea Zilei de 1 Decembrie.

  DATE DE CONTACT

  ADRESA: Str. Decebal nr. 15, Constanta

  PERSOANE DE CONTACT

  Prodan Madalina - presedinte
  Ancuta Elena - vicepresedinte
  Radu Costin, casier – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.